ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Η/Γ: 11/1975, ΕΣΟ: 51019 | Fide: 25896644 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -