ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 51024 | Fide: 25890263

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι