ΞΕΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 51029, Fide: 25895974

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 831 0
2020B 831 0
2020A 831 2
2019B 830 6
2019A 830 11
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -