ΞΕΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 51029 | Fide: 25895974 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 811 0
2023B 811 0
2023Α 811 0
2022B 811 0
2022A 811 0
2021B 811 1
2021A 831 0
2020B 831 0
2020A 831 2
2019B 830 6
2019A 830 11
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -