ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 51043, Fide: 12955752

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1790 7
2021A 1820 0
2020B 1820 0
2020A 1820 0
2019B 1820 7
2019A 1866 5
2018B 1893 11
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι