ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 51045 | Fide: 25894552 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1112 7
2023Α 1025 7
2022B 1014 8
2022A 989 3
2021B 997 8
2021A 1024 0
2020B 1024 0
2020A 1024 0
2019B 1024 1
2019A 1011 12
2018B 1089 0
2018A 1089 10
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι