ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 51046 | Fide: 25894560 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 884 4
2023B 886 0
2023Α 886 1
2022B 868 0
2022A 868 2
2021B 848 8
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 12
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι