ΜΑΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 11/1996, ΕΣΟ: 51060, Fide: 42101158

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -