ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 51061 | Fide: 42100690 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1160 11
2023B 1162 0
2023Α 1162 7
2022B 1169 2
2022A 1150 6
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -