ΣΕΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 51066 | Fide: 25896784 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1108 15
2022A 1074 5
2021B 1008 5
2021A 1058 0
2020B 1058 10
2020A 909 5
2019B 913 7
2019A 1013 7
2018B 1081 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -