ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 51085 | Fide: 25895931 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1022 9
2023B 1072 0
2023Α 1072 22
2022B 968 6
2022A 953 20
2021B 830 18
2021A 869 0
2020B 869 5
2020A 908 10
2019B 943 17
2019A 859 18
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι