ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/1997, ΕΣΟ: 51093 | Fide: 42155720 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 808 0
2023Α 808 8
2022B 800 5
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -