ΣΙΒΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 51096 | Fide: 25894242 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 0
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 7
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι