ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 10/2007, ΕΣΟ: 51099 | Fide: 25892401 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 827 0
2022B 827 0
2022A 827 0
2021B 827 0
2021A 827 0
2020B 827 0
2020A 827 0
2019B 827 1
2019A 830 4
2018B 830 5
2018A 830 8
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -