ΚΟΝΤΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 51137 | Fide: 25898825 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1106 3
2021B 1092 0
2021A 1092 0
2020B 1092 6
2020A 1021 9
2019B 1046 11
2019A 922 10
2018B 978 16
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -