ΡΑΠΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 51138 | Fide: 42101760 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 997 2
2023Α 973 28
2022B 935 5
2022A 899 4
2021B 859 3
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 16
2019B 830 12
2019A - 2
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -