ΡΑΠΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 51138, Fide: 42101760

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 830 0
2020A 830 16
2019B 830 12
2019A - 2
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -