ΒΟΥΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 12/1995, ΕΣΟ: 51139 | Fide: 42100127 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1164 0
2023Α 1164 1
2022B 1170 0
2022A 1170 0
2021B 1170 0
2021A 1170 0
2020B 1170 0
2020A 1170 0
2019B 1170 0
2019A 1170 11
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -