ΒΟΥΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 12/1995, ΕΣΟ: 51139, Fide: 42100127

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1170 0
2020B 1170 0
2020A 1170 0
2019B 1170 0
2019A 1170 11
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -