ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 01/1984, ΕΣΟ: 51142 | Fide: 25894080 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1175 0
2023Α 1175 0
2022B 1175 0
2022A 1175 0
2021B 1175 0
2021A 1175 0
2020B 1175 0
2020A 1175 1
2019B 1178 0
2019A 1178 4
2018B 1143 17
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι