ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ

Η/Γ: 02/2002, ΕΣΟ: 51144, Fide: 42101719

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1004 0
2020B 1004 0
2020A 1004 0
2019B 1004 0
2019A 1004 0
2018B 1004 3
2018A 1030 7
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -