ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ

Η/Γ: 02/2002, ΕΣΟ: 51144 | Fide: 42101719 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1004 0
2023Α 1004 0
2022B 1004 0
2022A 1004 0
2021B 1004 0
2021A 1004 0
2020B 1004 0
2020A 1004 0
2019B 1004 0
2019A 1004 0
2018B 1004 3
2018A 1030 7
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -