ΤΡΙΤΣΑΡΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 51155, Fide: 42115531

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -