ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 51158, Fide: 42103606

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1380 25
2020A 1189 26
2019B 1391 38
2019A 1039 40
2018B 924 18
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -