ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 51158 | Fide: 42103606 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1591 25
2023Α 1597 19
2022B 1708 49
2022A 1435 15
2021B 1433 63
2021A 1380 0
2020B 1380 25
2020A 1189 26
2019B 1391 38
2019A 1039 40
2018B 924 18
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -