ΒΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 02/1969, ΕΣΟ: 51160, Fide: 25881400

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -