ΤΣΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/1953, ΕΣΟ: 51161 | Fide: 25898744 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1133 0
2023Α 1133 0
2022B 1133 2
2022A 1111 5
2021B 1129 0
2021A 1129 0
2020B 1129 0
2020A 1129 9
2019B 1117 0
2019A 1117 5
2018B 1091 6
2018A 1056 11
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -