ΧΟΤΖΑ-ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 07/2005, ΕΣΟ: 51166 | Fide: 25893807 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -