ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΥΜΕΩΝ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 51170 | Fide: 25896873 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1051 0
2023Α 1051 0
2022B 1051 8
2022A - 4
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -