ΣΕΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 04/2013, ΕΣΟ: 51171 | Fide: 42102758 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 919 14
2022B 847 10
2022A - 2
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -