ΞΥΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 06/1990, ΕΣΟ: 51172 | Fide: 25895893 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1576 0
2023Α 1576 0
2022B 1576 5
2022A 1582 0
2021B 1582 1
2021A 1584 0
2020B 1584 1
2020A 1594 22
2019B 1294 0
2019A 1294 6
2018B 1269 12
2018A 1346 14
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -