ΑΘΑΝΑΗΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 06/1981, ΕΣΟ: 51186 | Fide: 25898388 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1179 0
2023Α 1179 2
2022B 1151 6
2022A 1083 0
2021B 1083 0
2021A 1083 0
2020B 1083 0
2020A 1083 0
2019B 1083 5
2019A 1113 1
2018B 1109 4
2018A 1111 13
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -