ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 51191, Fide: 25874306

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι