ΛΕΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 51193 | Fide: 25879863 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1252 9
2023Α 1236 6
2022B 1237 12
2022A 1314 11
2021B 1216 13
2021A 1200 0
2020B 1200 13
2020A 1144 17
2019B 1020 12
2019A 945 11
2018B 882 5
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -