ΛΕΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 51193, Fide: 25879863

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1200 13
2020A 1144 17
2019B 1020 12
2019A 945 11
2018B 882 5
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -