ΣΔΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 51194, Fide: 25890280

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι