ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 51195 | Fide: 25852663 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 905 0
2023B 905 0
2023Α 905 0
2022B 905 0
2022A 905 0
2021B 905 0
2021A 905 0
2020B 905 0
2020A 905 4
2019B 850 5
2019A 834 5
2018B 830 0
2018A 830 10
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -