ΠΕΛΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 51197, Fide: 25885251

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 988 0
2020B 988 0
2020A 988 11
2019B 916 2
2019A 896 25
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι