ΠΕΛΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 51198 | Fide: 25885243 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 845 0
2023Α 845 0
2022B 845 11
2022A 851 0
2021B 851 5
2021A 837 0
2020B 837 0
2020A 837 4
2019B 834 0
2019A 834 8
2018B 830 0
2018A 830 11
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι