ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 51200 | Fide: 42104254 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1109 11
2023Α 1057 17
2022B 1193 17
2022A 1126 21
2021B 1009 10
2021A 867 0
2020B 867 0
2020A 867 3
2019B 885 12
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -