ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 51200, Fide: 42104254

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1009 10
2021A 867 0
2020B 867 0
2020A 867 3
2019B 885 12
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -