ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 51201 | Fide: 42104246 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1432 16
2023Α 1355 27
2022B 1361 15
2022A 1202 25
2021B 1110 11
2021A 983 0
2020B 983 0
2020A 983 4
2019B 971 12
2019A 949 3
2018B 830 8
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -