ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 51208 | Fide: 42134463 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 4
2022B - 4
2022A - 0
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -