ΤΖΙΜΑ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 51223 | Fide: 42118115 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 876 2
2023B 908 0
2023Α 908 5
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -