ΤΖΙΜΑ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 51223, Fide: 42118115

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -