ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 51224, Fide: 42118050

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -