ΛΑΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/1958, ΕΣΟ: 51229 | Fide: 42105250 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 921 0
2023Α 921 0
2022B 921 0
2022A 921 0
2021B 921 0
2021A 921 0
2020B 921 6
2020A 947 10
2019B 921 4
2019A 951 9
2018B 1023 13
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -