ΜΠΟΤΣΗΣ ΜΗΝΑΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 51230 | Fide: 25893920 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 989 0
2023Α 989 0
2022B 989 0
2022A 989 0
2021B 989 0
2021A 989 0
2020B 989 0
2020A 989 8
2019B 1023 3
2019A 1031 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -