ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/1973, ΕΣΟ: 51232, Fide: 4274865

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1403 0
2020A 1403 0
2019B 1403 11
2019A 1461 1
2018B 1483 18
2018A 1523 6
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι