ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 51238, Fide: 25887351

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1428 7
2020A 1414 30
2019B 1316 35
2019A 1130 25
2018B 998 23
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -