ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 51238 | Fide: 25887351 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1621 7
2023Α 1596 37
2022B 1529 33
2022A 1601 37
2021B 1347 16
2021A 1428 0
2020B 1428 7
2020A 1414 30
2019B 1316 35
2019A 1130 25
2018B 998 23
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -