ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 10/1975, ΕΣΟ: 51261 | Fide: 25851179 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1262 3
2022B 1272 1
2022A 1278 5
2021B 1346 6
2021A 1318 0
2020B 1318 0
2020A 1318 0
2019B 1318 0
2019A 1318 6
2018B 1359 7
2018A 1371 7
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -