ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 51275, Fide: 42105110

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -