ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 51286 | Fide: 42105218 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1094 0
2023Α 1094 4
2022B 1080 9
2022A 1062 5
2021B 1066 10
2021A 990 0
2020B 990 3
2020A 956 6
2019B 955 6
2019A 947 5
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -