ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 51286, Fide: 42105218

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 990 0
2020B 990 3
2020A 956 6
2019B 955 6
2019A 947 5
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -