ΚΟΚΟΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 11/2004, ΕΣΟ: 51289, Fide: 25881507

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -