ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2005, ΕΣΟ: 51293, Fide: 25877933

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -