ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 01/2005, ΕΣΟ: 51307, Fide: 25898574

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -