ΠΡΕΚΕΤΕ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 05/1986, ΕΣΟ: 51316, Fide: 42103002

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -