ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 10/1986, ΕΣΟ: 51323 | Fide: 25895184 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1055 0
2022A 1055 0
2021B 1055 0
2021A 1055 0
2020B 1055 0
2020A 1055 0
2019B 1055 0
2019A 1055 9
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -